Adatvédelmi Nyilatkozat

Az Absolut Pyro Kft, a www.tuzijatek.hu című weblaphelyére vonatkozóan ezúton teszi közzé adatvédelmi nyilatkozatát, melyet az 1992. évi LXIII. számú a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, a 2001. évi CVIII. számú az elektromos kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően készítettünk el.

Az Absolut Pyro Kft. mindent megtesz a webhelyét látogatók, felhasználók személyes adatainak védelme érdekében. 
Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat ismeretében Önnek lehetősége van arra, hogy eldöntse, mely adatait kívánja megadni az Absolut Pyro Kft. részére az Interneten keresztül, adatainak az Absolut Pyro Kft. által a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal összhangban történő kezelése céljából.

Ön a személyes adatainak közlésével meghatalmazza az Absolut Pyro Kft.-t azoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő kezelésére, felhasználására. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatás webhelyünkön minden esetben önkéntes. Az Ön által megadott adatokat az Absolut Pyro Kft. kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célból gyűjti be, használja fel. 

A webhelyünk úgy van kialakítva, hogy azt általában személyes adatainak megadása nélkül használhatja. 

A személyes adatainak megadása előtt minden esetben felhívjuk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozat pontos megismerésére, mely adatvédelmi nyilatkozat webhelyünkön egyszerűen hozzáférhető. 

Cégünk a webhelyünket látogatóktól személyes adataikat kizárólag abban az esetben gyűjti be, ha a weblapunkon keresztül a felhasználó az általunk forgalmazott termékeket meg kívánja vásárolni. Az adatkérés ebben az esetben a vásárlóink pontos azonosításához, valamint az általunk forgalmazott termékekre irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából szükséges. 

Az Absolut Pyro Kft. kijelenti, hogy a webhelyének felhasználói által megadott személyes adatokat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli. Az adatkezelés során az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag cégünk olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége. 

A webhelyünkön megadott személyes adatokat az Absolut Pyro Kft. a felhasználó beleegyezése nélkül harmadik, illetéktelen személy tudomására nem juttatja, harmadik személy rajta keresztül nem juthat ezen adatok birtokába. 

Az Absolut Pyro Kft. részére a weblaphelyén keresztül megadott személyes adatokat nem kapcsolja össze máshol kezelt személyes adatokkal. 

Az Absolut Pyro Kft. az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag a fent hivatkozott jogszabályi előírásoknak megfelelő időtartamig őrzi, kezeli, tárolja. A felhasználók által megadott személyes adatokat tehát kizárólag addig őrizzük meg, amíg a vásárlónk és az Absolut Pyro Kft. között az Interneten keresztül, az általunk forgalmazott termékekre vonatkozóan létrejött szerződés megszűnik. Cégünk a felhasználóknak az Interneten közölt adatait azonnal törli, amennyiben a felek között a szerződés megkötése elmarad, a szerződés megszűnt. 

A webhelyünkön megadott személyes adatainak kezeléséről Ön tájékoztatást kérhet, valamint jogosult arra, hogy személyes adatainak frissítését, módosítását kérje.